Marcin Puzio - tłumacz języka rosyjskiego, serbskiego i chorwackiego

Nauka

Serdecznie zapraszam na zajęcia z 5 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, chorwacki, serbski) przez Skype. Oferta skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży (od czwartej klasy szkoły podstawowej). Zawiera ona trzy formy kursu: zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez lektora, zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez kursantów samodzielnie i zajęcia indywiadualne.

Po każdych zajęciach ze mną będziesz bogatszy o nowe umiejętności z zakresu słownictwa i gramatyki, które będą stanowiły kolejny krok w kierunku sprawnej komunikacji. Poza tym do każdej lekcji otrzymasz drogą elektroniczną pakiet wysokiej jakości materiałów, na które składa się mój autorski kurs języka, którego nie znajdziesz nigdzie indziej, pliki multimedialne z tekstami omawianymi podczas zajęć, a także dodatkowe ćwiczenia, które dostosuję specjalnie do Twoich umiejętności, byś mógł osiągnąć sukces i dobrze opanować język. Sprzyjać temu będzie również system powtórek przerobionego materiału, którego skuteczność mogą potwierdzić już setki zadowolonych osób.
Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 120 zł
ZAJĘCIA W PARZE 80 zł
ZAJĘCIA W MAŁEJ GRUPIE (3-4 osoby) 60 zł

Podana kwota jest ceną od osoby za 45-minutową lekcję.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI INDYWIDUALNEJ

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią. Dotyczy ona zajęć indywidualnych i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Przy luźnym grafiku kursant z góry uiszcza opłatę za co najmniej 4 kolejne lekcje przed ostatnimi zajęciami z bieżącego pakietu – wtedy możliwe jest ustalenie terminu kolejnego spotkania. W przypadku stałych terminów kursant dokonuje płatności za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń jest poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Aby nauka miała sens, zajęcia powinny się odbywać co najmniej 2 razy w tygodniu, choć ich częstotliwość zależy od woli kursanta. Terminy mogą być ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem) lub na bieżąco w różne dni i godziny. Wiele osób pracuje na zmiany, co uniemożliwia ustalanie stałej jednej i tej samej pory w tygodniu.

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy kursant z jakiegokolwiek powodu nie pojawia się na zajęciach, bądź też po terminie powiadamia o swojej nieobecności, ponosi koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy kursant posiadający stały termin zajęć informuje o nieobecności z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem ma, zgodnie ze swoją wolą, albo możliwość przełożenia i odrobienia tych zajęć w innym dniu, albo ich odwołania i uznania za odbyte. Zbyt częste odrabiania mogą skutkować zakończeniem współpracy. Gdy dochodzi do odwołania zajęć przez lektora, środki są przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantowi.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI W PARACH I GRUPACH

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią. Dotyczy ona lekcji w parach oraz grupach utworzonych przez kursantów samodzielnie i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Zależny jest on od liczby uczęszczających na zajęcia osób. Kursant z góry uiszcza opłatę za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń jest poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Aby nauka miała sens, zajęcia powinny się odbywać co najmniej 2 razy w tygodniu, choć ich częstotliwość zależy od woli kursantów. Terminy są ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem).

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy para bądź grupa z jakiegokolwiek powodu nie pojawi się na zajęciach, bądź też po terminie powiadomi o swojej nieobecności, poniesie koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia. Nieobecność któregoś z kursantów na zajęciach w parze bądź grupie nie skutkuje zmniejszeniem opłaty.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy para albo grupa informuje o nieobecności z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem ma, zgodnie ze swoją wolą, albo możliwość przełożenia i odrobienia tych zajęć w innym dniu, albo ich odwołania i uznania za odbyte. Zbyt częste odrabiania mogą skutkować zakończeniem współpracy. Gdy dochodzi do odwołania zajęć przez lektora, środki są przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantom.