Marcin Puzio - tłumacz języka rosyjskiego, serbskiego i chorwackiego

Nauka

Serdecznie zapraszam na zajęcia z 5 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, chorwacki, serbski) w Zebrzydowicach (woj. śląskie) oraz przez Skype. Oferta skierowana jest dla młodzieży (od czwartej klasy szkoły podstawowej) oraz osób dorosłych. Zawiera ona trzy formy kursu: zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez lektora, zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez kursantów samodzielnie i zajęcia indywiadualne.
Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 80 zł
ZAJĘCIA W PARZE 50 zł
ZAJĘCIA W MAŁEJ GRUPIE (3-4 osoby) 40 złZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI INDYWIDUALNEJ

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona zajęć indywidualnych i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Przy luźnym grafiku kursant z góry uiszcza opłatę za co najmniej 4 kolejne lekcje przed ostatnimi zajęciami z bieżącego pakietu (przy płatności przelewem) bądź na ostatnich zajęciach z bieżącego pakietu (przy płatności gotówką) – wtedy możliwe jest ustalenie terminu kolejnego spotkania. W przypadku stałych terminów kursant dokonuje płatności za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Aby nauka miała sens, zajęcia powinny się odbywać co najmniej 1-2 razy w tygodniu, choć ich częstotliwość zależy od woli kursanta. Terminy mogą być ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem) lub na bieżąco w różne dni i godziny. Wiele osób pracuje na zmiany, co uniemożliwia ustalanie stałej jednej i tej samej pory w tygodniu.

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy kursant z jakiegokolwiek powodu nie pojawi się na zajęciach, bądź też po terminie powiadomi o swojej nieobecności, poniesie koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy kursant posiadający stały termin zajęć odwołuje je z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, odrabia te zajęcia w innym dniu. Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantowi.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI W PARACH I GRUPACH UTWORZONYCH PRZEZ KURSANTÓW SAMODZIELNIE

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona lekcji w parach oraz grupach utworzonych przez kursantów samodzielnie i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Zależny jest on od liczby uczęszczających na zajęcia osób. Kursant z góry uiszcza opłatę za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Terminy są ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem).

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy para bądź grupa z jakiegokolwiek powodu nie pojawi się na zajęciach, bądź też po terminie powiadomi o swojej nieobecności, poniesie koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia. Nieobecność któregoś z kursantów na zajęciach w parze bądź grupie nie skutkuje zmniejszeniem opłaty.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy para albo grupa odwołuje zajęcia z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, odrabia te zajęcia w innym dniu. Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantowi.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI W PARACH I GRUPACH UTWORZONYCH PRZEZ LEKTORA

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona zajęć w parach oraz grupach utworzonych przez lektora i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Kursant z góry uiszcza opłatę za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Terminy są ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 i rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią, Sylwestrem oraz feriami zimowymi.

Nieobecności

Nieobecność na zajęciach w parze bądź grupie z jakiegokolwiek powodu nie skutkuje zmniejszeniem opłaty.

Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejny miesiąc lub zwracane kursantowi.